Open House-effekten

Open House Impact Study:

25 years of opening eyes, minds and doors

I 25 år har Open House åpnet dører og øyne. Les rapporten her: Open House Impact Study

Open House familien feirer 25 år!

Open House ble stiftet i 1992 og i dag finnes det over 30 medlemsbyer i Open House Worldwide Family.

Sammen med London, New York, Dublin, Tel Aviv, Jerusalem, Helsinki, Melbourne, Galway, Barcelona, Helsinki, Slovenia, Chicago, Roma, Lisboa, Perth, Adelaide, Brisbane, Thessalonika, Limerick, Gdynia, Buenos Aires, Wien, Athen, Nicosia, Monterrey, Cork, Vilnius, Praha, Belfast, Porto, Stockholm og Madrid forplikter Oslo seg til å formidle opplevelser, læring og forståelse for arkitektur og samfunnsverdien av arkitektonisk kvalitet og design.

Open House begynte med å gi innbyggerne mulighet til å oppleve god arkitektur, fordi disse arkitektoniske opplevelsene har stor verdi i seg selv. I løpet av årene er Open House blitt en viktig katalysator for innbyggernes følelse av stolthet, eierskap og rett til å påvirke utformingen av byen sin. 

Open House Oslo 3 år

I år er det tre år siden stiftelsen av Open House som frivillig forening i Oslo. I løpet av disse tre årene har besøkstallet mer enn tredoblet seg, og  stadig flere frivillige ildsjeler er med og skaper arrangementet – kanskje Oslos største dugnad. Vår innsats for lokalbefolkningens arkitekturopplevelser har også blitt lagt merke til utenfor landegrensene og fått oppslag i internasjonale media så vel som blitt studieobjekt for doktorgradsoppgaver i Tokyo og Barcelona.

OHO2016

Les om fjorårets suksess her:

Sponsorer

Din logo her?

Oslo Åpne Hus arrangeres av en frivillig (non-profit) forening. Vi får offentlig støtte, men over 50% av utgiftene dekkes av sponsorer. Til gjengjeld får sponsorene annonseplass på vår hjemmeside og i programmet som trykkes og distribueres i ca 50 000 eksemplarer som bilag til bl. a Arkitektnytt, Dagbladet, til bibliotek og andre kulturknutepunkt. Formålet er å øke Oslofolks bevissthet om arkitektur og gi alle innbyggerne mulighet til å oppleve fremragende arkitektur. Arrangementet fikk 42 000 besøk i fjor, så sponsing er en fin måte å nå ut til arkitekturinteresserte mennesker på.