Open House Oslo byr på arkitektur og hageanlegg 23. – 24. september 2017

Vi inviterer Oslos befolkning til å se innsiden av byen. I 2016 åpnet vi 125 bygninger og park-/hageanlegg og fikk over 40 000 besøk. I år satser vi på ny folkefest. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Noen av stedene vil ha begrenset adgang, men de aller fleste vil ha guider, arkitekter eller huseiere til stede.

Formål


Open House Oslo har som formål å vise fram arkitektoniske mesterverk i Oslo og Akershus som vanligvis er stengt for publikum. Her inngår både byggverk, interiører, hager, parker og uterom. På de fleste stedene vil du treffe en arkitekt eller guide som kan fortelle om anlegget eller ta med grupper på omvisning. Målet er å gi alle muligheten til å oppleve og lære om arkitektur.

Historikk

Open House-konseptet ble startet i London 1992 av Victoria Thornton. I dag er det mer enn 30 medlemsbyer i Open House Worldwide Family. Sammen med London, New York, Dublin, Tel Aviv, Jerusalem, Helsinki, Melbourne, Galway, Barcelona, Helsinki, Slovenia, Chicago, Roma, Lisboa, Perth, Adelaide, Brisbane, Thessalonika, Limerick, Gdynia, Buenos Aires, Wien, Athen, Nicosia, Monterrey, Cork, Vilnius, Praha, Belfast, Porto, Stockholm og Madrid forplikter Oslo Åpne Hus seg til å formidle opplevelser, læring og forståelse for arkitektur og samfunnsverdien av arkitektonisk kvalitet og design. Open House Oslo ble stiftet 2014.

Foreningen

Open House Oslo er en frivillig ideell forening uten eiere (org.nr. 913370090). Styret består av 5 personer, og totalt er det 12 medlemmer og samarbeidspartnere i foreningen. I tillegg har Open House Oslo mellom 300 og 500 frivillige spredt rundt i de forskjellige bygningene og uteanleggene.

Vi drifter nettstedet www.openhouseoslo.no. Det inneholder informasjon om utvalgt arkitektur i Oslo og Akershus i tillegg til lettleste artikler om arkitektur og byutvikling i Oslo.

Open House Oslo 2016 ble finansiert delvis av samarbeidspartene (ca 20 %), delvis av offentlig støtte (30%) og delvis av sponsorer/annonsesalg (50%). I tillegg kommer stor ubetalt egeninnsats og frivillig arbeid fra foreningen, samarbeidspartnere, huseiere, guider og andre frivillige.

Open House medlemmer 2016: Tobias Lahn MNLA, Mads Engh Juel MNLA, Eva Kvandal (Statsbygg), Ina Johanne Sneis (Statsbygg), Cecilia Carlsson (PBE), Stig Eide (PBE), Erik Collett MNAL,  Ellen Margrethe Skilnand, Safura Abdiha, Ivar Lykke MNAL, Vegard Thilo Halleland og Ellen Haukås MNAL.