Open House Oslo byr på arkitektur og hageanlegg 23. – 24. september 2017

Vi inviterer Oslos befolkning til å se innsiden av byen. I 2016 åpnet vi 125 bygninger og park-/hageanlegg og fikk over 40 000 besøk. I år satser vi på ny folkefest. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Noen av stedene vil ha begrenset adgang, men de aller fleste vil ha guider, arkitekter eller huseiere til stede.

Formål


Open House Oslo har som formål å vise fram arkitektoniske mesterverk i Oslo og Akershus. Her inngår både byggverk, interiører, hager, parker og uterom. Målet er å gi alle muligheten til å oppleve og lære om arkitektur.

Historikk

Open House ble grunnlagt i London 1992 av BBC-journalisten Victoria Thornton. Hennes ambisjon var å bryte ned barrierene mellom arkitektbransjen og resten av byens inbyggere. Lei av arkitekter som ikke klarer å forklare hva de jobber med, inviterte hun Londons innbyggere til å komme inn å få nærkontakt med arkitektoniske mesterverk. Formålet med Open House er å lage en arena der borgerne kan dele sine arkitekturopplevelser med hverandre og hjelpe hverandre å forstå arkitektur og stedsforming .

I dag er det mer enn 30 medlemsbyer i Open House Worldwide Family. Sammen med London, New York, Dublin, Tel Aviv, Jerusalem, Helsinki, Melbourne, Galway, Barcelona, Helsinki, Slovenia, Chicago, Roma, Lisboa, Perth, Adelaide, Brisbane, Thessalonika, Limerick, Gdynia, Buenos Aires, Wien, Athen, Nicosia, Monterrey, Cork, Vilnius, Praha, Belfast, Porto, Stockholm og Madrid forplikter Oslo Åpne Hus seg til å formidle opplevelser, læring og forståelse for arkitektur og samfunnsverdien av arkitektonisk kvalitet og design. Open House Oslo ble stiftet 2014, og dette er fjerde gang vi arrangerer Open House i Oslo.

Foreningen

Open House Oslo er en frivillig ideell forening (uten eiere) Org.nr. er 913370090. Medlemmene er:

Ellen Haukås, arkitekt (prosjektleder)

Ellen Margrethe Skilnand, kunsthistoriker

Gordon Ryan, designer

Gudrun Jona Arinbjarnardottir, arkitekt

Ivar Lykke, arkitekt

Jonas Love Norlin, arkitekt

Karin Cecilia Carlsson

Keyna Aranguren Hoff, designer (styret)

Marianne Langhelle, pedagog

Mirei Yoshida, arkitekt

Rachel Wolfe, kunstner

Richard Cooper, arkitekt (styret)

Safura Abdiha, arkitekt og landskapsarkitekt (styret vara)

Torill Landa, interiørarkitekt (styret)

Valentina Petricca, arkitekt

I tillegg får arrangementet hjelp av mellom 300 og 500 frivillige spredt rundt i de forskjellige bygningene og uteanleggene.

Vi drifter nettstedet www.openhouseoslo.no. Det inneholder informasjon om utvalgt arkitektur i Oslo og Akershus i tillegg til lettleste artikler om arkitektur og byutvikling i Oslo.

Open House Oslo 2016 ble finansiert delvis av samarbeidspartene (ca 20 %), delvis av offentlig støtte (30%) og delvis av sponsorer/annonsesalg (50%). I tillegg kommer stor ubetalt egeninnsats og frivillig arbeid fra foreningen, samarbeidspartnere, huseiere, guider og andre frivillige.

Open House medlemmer 2016: Tobias Lahn MNLA, Mads Engh Juel MNLA, Eva Kvandal (Statsbygg), Ina Johanne Sneis (Statsbygg), Cecilia Carlsson (PBE), Stig Eide (PBE), Erik Collett MNAL,  Ellen Margrethe Skilnand, Safura Abdiha, Ivar Lykke MNAL, Vegard Thilo Halleland og Ellen Haukås MNAL.