BOHO

BOHO LOGO stor-01

Barnas Open House Oslo (BOHO) er et nytt gratis program for barn og ungdom som blir en del av Open House Oslo som blir arrangert den 23. september 2017 på Sentralen i Øvre Slottsgate.

Open House Oslo (OHO) har som formål å vise fram arkitektoniske mesterverk i Oslo og Akershus som vanligvis er stengt for publikum. Her inngår både byggverk, interiører, hager, parker og uterom. På de fleste stedene vil du treffe en arkitekt eller guide som forteller om anlegget eller tar med grupper på omvisning. Målet er å gi alle muligheten til å oppleve og lære om arkitektur. Open House ble grunnlagt i 1992 i London av BBC-journalisten Victoria Thornton. Hennes ambisjon var å bryte ned barrierene mellom arkitektbransjen og resten av byens inbyggere. Lei av arkitekter som ikke klarer å forklare hva de jobber med, inviterte hun Londons innbyggere til å komme inn og få nærkontakt med arkitektoniske mesterverk. Formålet med Open House er å lage en arena der borgerne kan dele sine arkitekturopplevelser med hverandre og hjelpe hverandre å forstå arkitektur og stedsforming.

BOHOS Hovedmåler å gi barn og ungdom muligheten til å få større forståelse for arkitektur og byutvilkling, øke bevistheten rundt arkitektur og gjøre den tilgjengelig og forståelig gjennom pedagogiske verksteder og aktiviteter. Vi ønsker å inspirere neste generasjon og øke deres bevissthet om arkitektur og rommene mellom bygningene i byen.

ØNSKER DU Å HOLDE VERKSTED PÅ SENTRALEN FOR BARN OG UNGDOM I ALDEREN 3-15 ÅR?

HVIS DU ØNSKER Å UTVIKLE OG HOLDE VERKSTED ELLER AKTIVITETER FOR BARN OG UNGDOM SOM SKAPER MULIGHETER, FÅR DE TIL Å OPPSØKE, OPPDAGE OG OPPLEVE ARKITEKTUR: REGISTRER DEG HER

Praktisk informasjon om søknader:

* Frist for å sende inn søknad og registrere verksted og aktiviteter er 26. mai 2017.

* 9. juni kommer vi til med å ha tatt avgjørelse om hvilke verksteder blir valgt til å utvikles videre og delta på BOHO.

Vi ønsker en kort forklaring av idé på max 1x A4-ark hvor du forteller oss litt om:

* Aktiviteten på verkstedet, hvilket tema innen arkitektur og byutvikling er det snakk om på . Eksempel på dette er; arkitektur og sanser, lys og lyd, materialitet, akritektur og miljø.

* Hvilken aldersgruppe passer verkstedet for? (5 år og yngre, 6-8 år, 9-12 år eller 13+ år)

* Hvor mange kan delta og hvor stort areal trengs?

* Ha slags materialer blir brukt på verkstedet?

* BOHO er i Sentralen. Verkstedene kommer til med å finne sted i Marmorsalen og i Hvelvet. Hvor ser du for deg at ditt verksted skal skje inne på Sentralen?

Årets visjon er Oppsøk, Oppdag, Opplev!

Formål:

1. Øke bevisstheten rundt arkitektur

2. Gjøre arkitektur tilgjengelig og forståelig

3. Gir barn og ungdom  arkitekturopplevelser – gjennom  workshop/moro og handlinger pedagogiske verksteder

Kontakt

Keyna Aranguren Hoff: keyna@openhouseoslo.org  mob. +47 907 91 961
Richard Cooper: richard@openhouseoslo.org   mob. +47 922 50 290

Linker
Mer informasjon om Oslo Open House  | Mer informasjon om Sentralen  |  Mer informasjon om Barnas Oslo Open House