Greenhouse Oslo

Greenhouse Oslo er en arena for grønn innovasjon,-  jordbruk, urbant hagebruk, birøkting og matproduksjon. Gjennom Greenhouse Oslo blir det også markedsført landbruksprodukter.

I Schweigårdsgate 34 c brukes takterrassen til urbant hagebruk og her er det satt ut bikuber.  I første etasje er det kafè som byr på med salg av produktene. 

Transborder Studio vanT konkurransen for Landbrukskvartalet i Oslo i 2015 der matproduksjon og meieridrift i sentrum spiller en viktig rolle.

Adresse

Schweigårdsgate 34 c, 0191 Oslo

Tidspunkt

- Beklager avlyst!