Nationaltheateret

  • Foto: Mahlum

Nationaltheateret

Den 1.september 1899 ble Nasjonaltheateret åpnet. Arkitekten Henrik Bull vant oppdraget i 1891 og etter åtte år sto det klart til bruk. Huset er bygget i gul maskintegl og granitt og det var den store teatersalen i Nyrokokkostil som sto ferdig til åpningen. Senere kom Amfiscenen, Malersalen og Bakscenen.

Bygningen ble fredet etter lov om kulturminner i 1983. Et større renoveringsarbeid skal snart ettes i gang da regjeringen har bevilget 1,9 milliarder kroner til dette arbeidet.

Adresse

Johanne Dybwads plass 1, 0161 Oslo

Tidspunkt

Omvisning

Klikk på kartmarkøren for å finne avstanden og letteste rute fra der du er (eller annen valgt adresse), til fots, med sykkel eller bil. Dra gul mann ned på kartet ved markøren og du får Google Street View. Klikk på Satellite og du får satelittfoto over området.