Risalleen 18

Prosjektet består av ombygging av eksisterende enebolig og oppføring av 2 eneboliger med hver sin innkjørsel og med dobbeltgarasje i hver sin 1. etasje. Prosjektet har moderne småhuskarakter med saltak. De to husene ligner hverandre, men er orientert i forhold til forskjellig situasjon og tilstøtende bebyggelse. Mot den eksisterende boligen tar de to nye byggene opp de samme retningene med sprang for å sikre utsyn. Byggene er orientert i forhold til omkringliggende bebyggelse

Adresse

Risalléen 18, 0374 Oslo

Tidspunkt