featured

Bogstad Gård

Herskapelig våningshus i én etasje av laftet tømmer og utmurt bindingsverk oppført 1761 for byggherre Morten Leuch d.y. og tilføyelser for Peder Anker i 1780. Inngangsparti tilføyet i 1914 av arkitekt Arnstein Arneberg. Romantisk parkanlegg i engelsk stil ca. 1785. Fra 1954 i bruk som museum. Fredet.

14

Bogstad Gård → Sørkedalen 826 v/Bogstadvannet

Lørdag 10. sept. kl. 12–16


Søndag 11. sept. kl. 12–16
Omvisning kl. 13 og 14

Reiseplanlegger for kollektivtrafikk hos Trafikanten.


featured

Bogstad Gård

Herskapelig våningshus i én etasje av laftet tømmer og utmurt bindingsverk oppført 1761 for byggherre Morten Leuch d.y. og tilføyelser for Peder Anker i 1780. Inngangsparti tilføyet i 1914 av arkitekt Arnstein Arneberg. Romantisk parkanlegg i engelsk stil ca. 1785. Fra 1954 i bruk som museum. Fredet.

14

Bogstad Gård → Sørkedalen 826 v/Bogstadvannet

Lørdag 10. sept. kl. 12–16


Søndag 11. sept. kl. 12–16
Omvisning kl. 13 og 14

Reiseplanlegger for kollektivtrafikk hos Trafikanten.