73 Fiskars/redskapsfabrikken/tidl. Christiania Spigerverk – NB! AVLYST!