Ås videregående skole

Ås videregående skole sto klart i 2019. Et vakkert nybygg kobler seg til to eksisterende bygg via gangbruer og danner en helhet. Kantina er skolens storstue, og er tegnet med dobbel etasjehøyde og store glassfelt slik at det får en visuell tilstedeværelse i det store fellesrommet – skolegården.

Det sentrale trapperommet er byggets hjerte, og er utformet slik at trapp og heis fremstår som likeverdig transport. Prosjektet har høye miljøambisjoner opp mot nullutslipp. Prosjekteringen ble lagt opp til å oppnå BREEAM NOR “Very good” sertifisering.

Adresse

Gamle Hogstvetvei 9, 1435 Ås

Tidspunkt

Søndag 25. september 2022