• Foto: Bjørn Winsnes

  • Foto: Johan Brun

Asker rådhus

Asker rådhus stod ferdig i 1964 og er tegnet av arkitektkontoret Lund & Slaatto. Det er oppført i betong og har i alt ni etasjer med kontorer, møterom og kantine og to lavere fløyer med representasjonslokaler. Rådhuset har, med sin senmodernistiske preg, blitt beskrevet som «et av de viktigste byggene i Norge fra 1960-tallet» og «et usedvanlig konsekvent byggverk». Asker rådhus ble tildelt Betongtavlen i 1964. Det vil også vises en film i foajeen om arkitekt Nils Slaatto.

Adresse

Knud Askers vei 25, 1383 Asker

Tidspunkt

Lørdag 19. september 2020

Kl 13-17