• Foto: Fra Byggekunst 1999

Eier forteller:

Veslebu ble bygget som hytte i 1918, på en parsell som var skilt ut fra gården Furuset. Parsellen var på ni mål og hytta ble brukt av Aslag og Hans (se Åstadbakken 36) sin oldefars familie. Både Aslag og Hans sine fedre, Guttorm og Gunnar Guttormsgaard, vokste opp med ferier på Billingstad. – Den gangen lå det på landet.

Guttorm og Karin Eie flyttet inn i hytta i 1967 og bygde ut med atelier. Aslag vokste opp i huset og hadde barnerom på loftet i den gamle hytta sammen med sine to søstre, før de flyttet over i påbygget, oppført i 1979, som nå utgjør selve hoveddelen hvor vi bor.

– Kjøkkenet vårt viser imidlertid spor av den gamle hytta.

På fellesområdet i hagen står det også oppført en eldre, laftet bu, som i sin tid ble flyttet ned fra Guttormsgaard i Skurdalen ved Geilo.

Deler fellesområdene
På tidlig 2000-tall hadde Gunnar og Guttorm delt opp tomten i to, og deretter Gunnars arvinger delt hans del videre i tre deler. To av Gunnars barn, Hans i nr. 36 (se omtale og åpent hus) og søsteren Ingerid har bygd hus på tomten, i tillegg til at én tomt ble solgt.

Da vi overtok den andre delen av den opprinnelige delen, sammen med Aslags søster, fulgte vi tanken om et felles regulert friarealet foran huset, som en videreførelse av friarealet naboene deler. Det ble også skilt ut en tomt på baksiden av huset, som senere er bygget på. Vi seksjonerte huset og tomten huset står på, så det nå er et sameie med to enheter.

Ingen av naboene på den opprinnelige ni mål store parsellen har satt opp gjerder eller hekker, så selv om alle har hver sin tomt og hage, fremstår det fortsatt som én tomt.
– Barna som har vokst opp her har løpt fritt ut og inn av husene, hatt delt trampoline og lekeplass på fellesområdet. I grendahar vi sosiale sammenkomster, 17.maifrokoster og store sommerfester, og det er, både for voksne og barn, et lite, grønt paradis i skogkanten.

Åstadbakken 40

Arkitekt: Tom Viker Påbygg  er tegnet av Børre Skodvin.

Byggherre: Guttorm Guttormsgaard/Aslag og Vibeke Guttormsgaard.

Bygget 1918. Påbygg i 1967, 1979 og 1980-tallet, samt modernisering av bad i senere tid.

Opprinnelig hytte, så enebolig og tomannsbolig, i sin tid bygget som bolig og atelier av billedkunster Guttorm Guttormsgaard, med utgangspunkt i familiens hyttetomt øverst på en åskam over Billingstad i Asker. Selve hytta er fra 1918 med tre senere tilbygg, renovering av bad og kjøkken samt utskiftning av enkelte vinduer. Husene er satt inn med Tyrilin og gir en følelse av solid tradisjon, mens boligen innvendig er tilpasset en skapende og aktiv familie på fire.

Adresse

Åstadbakken 40

Tidspunkt

Søndag 20. september 2020

Kl 12-16