Edvard Munchs Ekely

Edvard Munch (f. 1863) bodde på Ekely på Skøyen fra 1916 til han døde i 1944.

Den 45 mål store tomten, hadde tidligere et gartneri, utskilt fra gården Huseby i Aker kommune. Eiendommen besto av et hovedhus i sveitserstil fra 1897, drivhus, en omfangsrik frukthage, en drengestue med stall, samt ulike driftsbygninger. I tillegg fikk Munch bygget flere enkle trebygninger med tilhørende friluftsatelier i tre, omtalt som søndre og nordre atelier.

Et vinteratelier, tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg, bygde han i 1920. Ti år senere ble atelieret utvidet av arkitekt Henrik Bull, det sto ferdig i 1929, en markant murbygning i nyklassisistisk/funksjonalistisk stil. Atelierbygningen er det som i dag står igjen på Ekely.

Edvard Munchs død 23. januar 1944. Testamentet fra 1940 viste at hans kunstneriske produksjon og hans litterære arbeider skulle tilfalle Oslo kommune. Eiendommen Ekely med innbo og løsøre i husene, tilfalt arvingene. Ekely ble solgt til Oslo kommune i 1946.

Hagen inneholder hus for kunstnere tegnet av arkitekt Jens Selmer og bygd av Oslo kommune gjennom OBOS i 1951.

Adresse

Jarlsborgveien 14, 0379 Oslo

Tidspunkt

Søndag 25. september 2022

Kl. 12-16