Gamle Aker kirke

Dette er den eldste stående bygningen i Oslo. Den er bygget på 1100-tallet i romansk stil og er en steinkirke og bygget av kalkstein. Den har midtskip og sideskip. I dag tilhører den Sentrum og St. Hanshaugen sokn. Kirken er nær beslektet med Nikolaikirken på Gran og Domkirkeruinene på Hamar. Forbildet for disse kirkene var Hallvardskatedralen i Gamlebyen.

Adresse

Akersbakken 26, 0172 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 19. september 2020, kl 14-18

Søndag 20. september 2020, kl 15-18

Omvisning