Gaustad sykehus

  • Foto: Olaf Martin Peder Væring Oslo museum

  • Foto: Anders Beer Wilse, Oslo museum

  • Foto: Olaf Martin Peder Væring Oslo museum

  • Foto: Vilhelm Skappel, Oslo museum

  • Foto: Olaf Martin Peder Væring Oslo museum

  • Foto: Olaf Martin Peder Væring, Oslo museum

  • Foto: Worm Pedersen, Oslo Museum

Gaustad sykehus

Gaustad asyl sto ferdig i 1855, som et av Europas mest moderne sykehus for behandling av psykiske lidelser. Arkitekt Heinrich Ernst Schirmer samarbeidet med legepionéren Herman Wedel Major om sykehuset, der pasientene skulle stå i sentrum. Gaustad representerer en milepæl i utviklingen av den norske velferdsstaten og er landets best bevarte sykehusanlegg fra 1800-tallet. Sykehuset er fremdeles i full drift, men trues nå av nedleggelse. Det pågår for tiden en aktiv kamp for å bevare Gaustad for pasientene.

Adresse

Sognsvannsveien 21, 0372 Oslo

Tidspunkt

Info kommer