• Foto: Dag Thorenfeldt

Apothekernes Laboratorium

Fotografisk dokumentasjon av Dag Thorenfeldt

I 2015 dokumenterte Thorenfeldt den nedlagte fabrikken Apothekernes Laboratorium på Hoff. Han tilbragte måneder i den nedlagte fabrikken. Thorenfeldts historiske dokument er samlet i en kunstbok utgitt av Press forlag med tekst av Erling Dokk Holm. Bildene er del av Møllers fotosamling. Thorenfeldt er tilstede under omvisingen på Harbitz torg for å svare på spørsmål til bildene som henger rundt om i kontoret og Labbygget (det gamle bygget).

Adresse

Harbitzalléen 5, 0275 Oslo

Tidspunkt

Inngår i omvisning på Harbitz Torg. NB! Forhåndspåmelding!