Ny menighetsbarnehage med to avdelinger. Bygget kompletterer det store uterommet mellom Bestum Skoles borggård og eksisterende menighetshus/kapell vis-a-vis. Løsningen er på ett plan, lagt inn mot skråningen mot tilliggende gravlund og favner om det eksisterende ute lekeareal. Menighetshuset er, oppgradert i samarbeid med Driv Arkitekter, blant annet med ny kafé som med sin orientering og terrasse mot gaten bidrar til å gi mere liv til området.

Bli med oss en tur rundt i dette unike konseptet og møt vår nabovert!

Skaara Arkitekter AS

Adresse

Holgerslystveien 22, 0280 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 19. september 2020

Kl 11 – 15