Hvalstrand bad

Hvalstrand bad ligger på vestsiden av ytre del av Leangbukta i Asker kommune og ble tegnet av arkitekt André Peters i funksjonalisme. Badet åpnet 7. juni i 1934 og ligger på en eiendom utskilt fra gården Hval. Gårdens eier Wilhelm Roede og skipsreder Rudolf Olsen gikk sammen om å etablere det moderne badeanlegget – med stupetårn, rutsjebane, kiosker, uværsskur, en elegant restaurant og endatil et eget pjoltersted for ledelsen, kalt «Direksjonen».

Peters var norsk-fransk, med egen praksis i Paris. Med Hvalstrand skapte han et av landets mest karakteristiske eksempler på funksjonalistisk arkitektur. Bygningsmassen har organiske og lette former. Han står også bak innredningen til Grand Cafe, som han gjorde i 1932. Hvalstrand bad var et populært utfartssted til langt inn i etterkrigstiden, men driften var ikke lønnsom. Asker kommune, som hadde kjøpt seg inn i anlegget i 1960, overtok i 1978. Restaurantdriften var da for lengst avviklet, men i 1990-årene ble det fornyet interesse for anlegget og Riksantikvaren foreslo fredning, vedtatt i 1998. Det falleferdige stupetårnet ble da erstattet av en kopi, mens en nystartet venneforening sørget for restaurering av bygningsmassen. Selve restauranten gjenåpnet i 1997. Fra 1999 har den vært drevet av restauranthuset Sult, med Bernt Bucher Johansen, som selv har vokst opp rett i nærheten, som sentral aktør. Bucher Johansen kommer til Hvalstrand denne dagen, viser rundt og forteller. Følg med nærmere for dag og tidspunkt.

FOTO: Paal Audestad og Oslo Museum

Adresse

Hvalstrand 1, 1394 Nesbru

Tidspunkt