• Foto: Kaja Flaten

  • Foto: Kaja Flaten

  • Foto: Kaja Flaten

Jørnstadfeltet

Jørnstadfeltet er et enhetlig utbygget feltområde tegnet av arkitekt Jan Inge Hovig (1920-77) på 1960-tallet. Boligfeltet består av en-etasjes atriumhus med flate tak. Husene ligger tett i et lineært mønster på adkomstsiden med romslig hageareal på sørsiden. Senere tiltak har i stor grad underordnet eller tilpasset seg bebyggelsen – og stedets karakter. En gruppe optimistiske, radikale akademikere fra Blindern drev prosjektet gjennom. Håpet var barnehageplasser i Asker, men håpet forsvant. Var det slik Kvinnekuppet i 1971 vokste frem?

Adresse

Jørnstadveien, 1394 Nesbru

Tidspunkt

Søndag 26. september 2021

Kl 12-16