Et helhetlig anlegg som forener nybygg med et historisk anlegg på en attraktiv og innovativ måte, gjennom en bevisst bruk av steds- og situasjonstilpasset arkitektur av høy kvalitet. Det nye anlegget tilbyr fremtidsrettede leiligheter. Møtet mellom et nytt boligmiljø og de verdige bygningene fra tidlige 1900-tallet, samt park og hage fremhever anleggets mange kvaliteter uten å gå på bekostning av tomtens eksklusive særpreg. Omvisning utendørs med Reiulf Ramstad Arkitekter.

Adresse

Bygdøynesveien 15, 0286 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 19. september 2020

Klokken 13-15