• Foto: Randi GM

Ladegården

Velkommen til hagen! Ladegården var opprinnelig en låve på Nedre Fjelken gård som ble bygget om til bolig for malerinnen Astri Welhaven Heiberg og hennes barn i 1917, etter tegninger av arkitekt Arnstein Arneberg. Det er nok det eneste huset i landet hvor man kan gå rett inn i peisestuen over en vaskeekte låvebru. Malerinnen Dina Aschehoug (1861-1956) har også bodd på Ladegården. Nåværende eiere verner om arven etter Arneberg.

Adresse

Fjelkensvingen 10, 1395 Hvalstad

Tidspunkt

Lørdag 19. september 2020

Kl 13-17