NB! Nå med byggeplassomvisning!

Fem på tolv har vi fått fått nøkkel til byggeplassen og kan gå rundt bygget, men da må vi begrense gruppa til ca 15 stk.

Meld deg på her!

Send e.post

Landskap rundt Nasjonalmuseet

Østengen & Bergo er engasjert som landskapsarkitekt for det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen. Det arkitektfaglige idégrunnlaget for landskapsutformingen er hovedsakelig basert på de arkitektoniske ideer i Kleihaus & Schuwerk’s vinnerutkast for Nasjonalmuseet. Dette består først og fremst av en intim og skjermet plass, Museumsplassen, foran museets hovedinngang, omgitt av museets storlinjede vegger på to sider, og Vestbane- og sidebygningens mindre og mer detaljerte fasader på nordøstre side.

Plassen vil få mange sittemuligheter integrert i museets fasader, og mot Vestbanebygningens fasader. Museumplassen skal fremstå som en urban plass rundt et stort tuntre, med et enkelt, fleksibelt gulv som kan romme folkeliv, faste eller midlertidige kunstverk, kaféstoler og køer. I den solrike skrenten opp til Dronning Mauds gate anlegges sittetrapper, som møtested eller hvile for slitne besøkende.

På byggets steinfasader, langs Dronning Mauds gate, nordvestfasaden og mot Dokkveien plantes villvin, i tråd med byens tradisjon på sentrale stein- og murbygg.

Adresse

Brynjulf Bulls plass 2, 0250 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 19. september 2020

Kl 11