Torget ved trikkestasjonen på Lilleaker er et prosjekt Grindaker har arbeidet med for Mustad Eiendom. Uteanlegg AS har vært utførende entreprenør. Tegldekket er inspirert av fasaden på det gamle og bevaringsverdige stasjonsbygget, og det hele omsluttes av en kant i prefabrikkert betong som fungerer som både forstøtningsmur og sittekant. Prosjektet håndterer alt overvann på egen tomt, ved hjelp av nedsenkede grøntarealer og underjordiske fordrøyningsmagasin som også forsyner trærne med vann.

Adresse

Lilleaker torg, 0284 Oslo

Tidspunkt

Lørdag  25.  september 2021

Kl. 14

Omvisning

Kl. 14