• Illustrasjon: Oxivisuals

Etter mange hundre år som et gårdsbruk i åpne omgivelser, har Lillo Gård ligget skjult bak industri- og kontorbygg og lukket for allmenheten i over 50 år. Nå er den igjen tilgjengelig for alle og den historiske gårdsplassen er gjenskapt som storstue for en ny bydel. I endringsprosessen er det åpnet opp for mulighetene utenfor egne tomtegrenser. Et resultat av dette er at den tilgrensende skolegården til Fernanda Nissens skole, som ellers ville ha ligget øde store deler av døgnet, vil fungere som lokal park for alle om kvelden og på fridager. Her får bydelen trygge, stille og solfylte arealer. Lillo Gård inkluderer opprustning av den vernede trehusbebyggelsen og etablering av offentlig torg, bydelens nye møteplass. Den nye bebyggelsen rundt torget er lav med fasader i tre, og danner sammen med gårdsbebyggelsen en naturlig avgrensning av torget. Boligbebyggelse med variert uttrykk og gradert målestokk danner en sammenheng mellom de minste gårdsbygningene og de største blokkene i området. 4B ARKITEKTER. Landskapsarkitekt: Bar Bakke.

Adresse

Sandakerveien 80, 103,104, 0484 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 19. og søndag 20. september 2020

Kl 13-15