• Foto: Tomasz Majewski

  • Foto: Tomasz Majewski

Nedre Foss lekelandskap

Tema for lekelandskapet er mølledrift, og lekeapparatene er utviklet spesielt for Nedre Foss. Det er blant annet laget en ny tolkning av møllesteinen hvor det hentes vann fra Akerselva som renner gjennom og over Møllesteinen før vannet renner videre i en lekebekk som fører vannet tilbake til Akerselva igjen.

Det er arbeidet mye med stein i form av amfi med friser utarbeidet av kunstner Lars Fiske, sittekanter og plassdekke med mønster. Parken skal være et naturlig møtested for folk i nærmiljøet og samtidig en integrert del av Akerselva miljøpark.

Landskapsarkitekter: Norconsult

Adresse

Nordre gate 2, 0551 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 19. september 2020

Kl 11.00