• Foto: Jostein Thorvaldsen

Lakkegata skolegårdspark

Aktivitetsparken med en diagonal gangvei binder Sars’ gate og Lakkegata sammen. Parken er en del av Lakkegata skolegård. Den fungerer også som en nabolagspark. Parken er inndelt i soner for både høy, fysisk aktivitet og benker ved et grillområde. Sentrumsnært med utsikt inn i Botanisk hage. Asplan Viak. Finalist til Oslo bys arkitekturpris.

Adresse

Lakkegata 79, 0187 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 19. september 2020

Kl 11 – 14

Omvisning

Arkitekt Sebastian Østlie fra Asplan Viak er tilstede.