Nordre gate 20-24

Kompakte leiligheter og to næringslokaler fyller nå et tidligere tomrom i gata, et såkalt infill-prosjekt. En fellesleilighet, verksted, en frodig takhage og bakgård tilrettelegger for sosiale relasjoner. Både byggeprosess, materialvalg, levetid, inneklima og energibruk bidrar til en grønn sirkulærøkonomi. Alliance arkitekter.

Adresse

Nordre gate 20-24, 0551 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 19. og søndag 20. september 2020

Kl 11.00 og 12