Nybygg på Strand

Et kompakt rektangulært hus i hagen foran en eksisterende enebolig. Volumet har et avfaset saltak som gir huset et lavmælt preg og sikrer utsikten mot sjøen for boligen på nordsiden. Huset ligger i skrånende terreng med to etasjer pluss en sokkeletasje. Første etasje har en spisestue som sentralt rom, omkranset av andre oppholdsrom og uterom. To uterom er skåret ut av det kompakte volumet, en balkong mot syd og en terrasse mot vest. Fasadene er inndelt i bånd med en base i tegl og malt trepanel over. En rød ton i ton fargesetting av alle elementer i eksteriøret sikrer et enhetlig utrykk og understreker husets kompakte volum. Arkitekt: R21

Adresse

Bjerkealleen 19B
1363 Høvik

Tidspunkt

Søndag 20. september 2020

Kl 13-16