24 Asplan Viak Oslo – Kongens gate 1

  • Asplan Viak/Chris Aadland

2016-024ikoner_web_servering

Asplan Viak OsloKongens gate 1

Kongens gate 1 er en av Kristianias eldste bygninger. Historien som borgerlig kjøpmannsgård på 1600-tallet, Waisenhus på 1700- og 1800-tallet og Arnstein Arnebergs ombygginger på 1900-tallet er godt synlige, men i dag er anlegget omgjort til moderne kontorlokaler for Asplan Viak. Asplan Viak arbeider innenfor arkitektur, landskapsarkitektur, urbanisme og samfunnsutredning. Bakgården vil være åpen, med lett servering.

Anlegget er under fredning. Prosjekteringen ved rehabiliteringen som nylig er ferdigstilt, ble gjort av Asplan Viak, både arkitekturfagene og en rekke av de tekniske fagene og målet for sluttresultat var gode tekniske og funksjonelle løsninger og samtidig ivareta anleggets store kulturhistoriske verdi. Interiørene er utformet ut i fra et ønske om å beholde husets egenkarakter, samtidig som bygget skal fungere som et moderne kontorareal, der interiøret skal gjenspeile dette. Det er lagt vekt på solid kvalitet og dempede virkemidler, med ekte materialer som messing, hud og ulltekstiler. All omgjøring er gjort i tett samarbeid med byantikvaren.

Adresse

Kongens gate 1, 0153 Oslo

Tidspunkt

Søndag 25. september kl 11-15

Omvisning

Vil skje i puljer

Klikk på kartmarkøren for å finne avstanden og letteste rute fra der du er (eller annen valgt adresse), til fots, med sykkel eller bil. Dra gul mann ned på kartet ved markøren og du får Google Street View. Klikk på Satellite og du får satelittfoto over området.