27 Rytterkorpsets stall

  • Trond Isaksen/Statsbygg

2016-027

Rytterkorpsets stall

Stallen fra 1891er tegnet av arkitekt Henrik Nissen, opprinnelig oppført som privat bygg på statens grunn som offisersstall med familieleilighet i annen etasje. Staten kjøpte stallen i 1931 og i 1971 flyttet rytterkorpset inn. Statsbygg restaurerte stallen i 2009 i samarbeid med Riksantikvaren. Den rommer nå blant annet stall med 14-18 hester, kontorer og bad/badstue. Driftes og eies av Statsbygg.

Adresse

Myntgata 5, 0151 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 24. september kl 12-14

Annen underholdning

Åpen stall