• Foto: Fragment

2007 ble det byøkologiske pilotprosjektet Ormsundveien 14 vedtatt av Oslo kommune. I den gamle sveitservillaen ved Ormøya i Oslo skulle det gjøres forsøk med byøkologiske boformer, miljøvennlig rehabilitering og brukermedvirkning. Prosjektet har gradvis utviklet seg, og etterhvert så beboerne behov for å utvide. Siden 2012 har en arbeidsgruppe bestående av arkitekter og beboere gradvis utformet et skisseprosjekt for en liten grend med en kombinasjon av boliger og næring. Arbeidsgruppa har skissert et nabolag der opp til hundre mennesker kan bo og leve. De gamle sveitservillaene er lukket for publikum, men ta gjerne en runde i hagene.

Adresse

Ormsundveien 14

Tidspunkt

Lørdag 19. september 2020

kl 12-15

Omvisning

Åpne hager,  men de gamle sveitservillaene er lukket for publikum.