• Foto: Fragment

I 2007 ble det byøkologiske pilotprosjektet Ormsundveien 14 vedtatt av Oslo kommune. I den gamle sveitservillaen ved Ormøya i Oslo skulle det gjøres forsøk med byøkologiske boformer, miljøvennlig rehabilitering og brukermedvirkning. Prosjektet har gradvis utviklet seg og etter hvert så beboerne behov for å utvide. Siden 2012 har en arbeidsgruppe bestående av arkitekter og beboere, ved styreleder arkitekt Frederica Miller, gradvis utformet et skisseprosjekt for en liten grend med en kombinasjon av boliger og næring. Arbeidsgruppa har skissert et nabolag der opp til hundre mennesker kan bo og leve. Prosjektet inngår i Oslo kommunes satsing på tredje boligsektor. De gamle sveitservillaene er lukket for publikum, men ta gjerne en runde i hagene og møt noen av beboerne.

Adresse

Ormsundveien 14, 0198

Tidspunkt

2022

Omvisning

Åpne hager,  men de gamle sveitservillaene er lukket for publikum.