Adresse

Ensjøveien 12C, 0655 Oslo

Tidspunkt

Lørdag og søndag 19. -20. september

Kl 11-15

Petersborghuset på Ensjø ble bygget rundt 1870 og benyttet til diverse virksomhet under den såkalte Tiedemannsepoken. Senere, og i perioden etter at Ferd begynte med boligsatsning i området, har bygget vært brukt som visningshus og brakkerigg. Ved endt bygging i nærområdet ble det aktuelt å finne på noe nytt for den praktfulle boligen. Ferd, sammen med Barnas Boligbyggere kartla behovet i lokalmiljøet og det ble klart at mange av beboerne ønsket seg et nabolagshus med forskjellige servicetilbud og møterom.
Petersborghuset er regulert til flere formål. Det forelå fleksibilitet i fremtidig bruk, samtidig som bygget er vernebeskyttet. Ferd sørget selv for fasaderehabilitering og innvendig ombygging av enkelte rom. Disse ble ferdigstilt nå i 2020.
Arkitekt: Alliance Arkitekturstudio AS
Entreprenør: Lohne Lauritzen
Leietaker: Kirkens Bymisjon

Utvikler, Ferd, forteller:

Prosessen med å finne fram til en god bærekraftig funksjon for huset startet høsten 2018, da fasaderehabiliteringen var ferdig. Ferd ønsket å kartlegge mulighetene for om huset kunne brukes til noe mer enn standard kommersiell virksomhet. Ved hjelp av Barnas Boligbyggere ble det gjennomført en undersøkelse med workshops for både barn og voksne, der det ble kartlagt hvilke behov beboerne rundt hadde i et relativt nyetablert område, og hvilke tiltak man kunne se for seg.

Målet ble etterhvert å finne en aktør som kunne drifte huset for egen maskin.
Etter en prosess med kommersielle virksomheter, frivilligheten, det offentlige og lokalbefolkningen landet man til slutt på Kirkens Bymisjon. Etter ombygning som delvis bedret tekniske forhold i huset, delvis bedret estetiske forhold og delvis økte verdien av bygningen, åpnet huset for ny bruk tidlig på sommeren 2020.
Flere fra lokalbefolkningen – gjennom sameiene – ønsket å være med å bidra økonomisk og har signert en intensjonsavtale om dette. Kirkens Bymisjon på sin side driver aktivt med beboerinkludering og nå i løpet av sommeren har de holdt på med forskjellige prøveprosesser. Til høsten landes selve grunnmodellen, basert på en sirkulær prosess med syklisk forbedring i løpet av tre år. Når denne perioden er over, skal det være på plass en økonomisk modell med et nabolagshus som er selvgående økonomisk og som bidrar sosialt til området.