Piir

Møller Eiendom lanserer fremtidens boløsning; PiiR – Fra å bo til å leve.
PiiR er vårt svar på en samfunnsutfordring. En økende andel voksne og pensjonister er unge til sinns og friske nok til å bo hjemme lenge, kanskje livet ut. Samtidig øker behovet for nærhet til servicetilbud, trygghet og fellesskap med alderen. Målet er at PiiR lykkes som et forbilde for fremtidens boform.
Som leietaker på PiiR  velger du så mye mer enn en leilighet. Det handler om å velge en ny livsstil, et liv midt i smørøyet og som gir potensialer som ellers aldri er inkludert i et leieforhold. PiiR er et hjem i vid forstand, det er tilgang til et sosialt naboskap og fellesskap hvor du har alt du trenger to trapper ned eller rett rundt hjørnet. Som beboer på PiiR får du tilgang til en rekke fasiliteter som strekker seg utover det man normalt kan forvente av et leieforhold.

PiiR er nybrottsarbeid og unikt for eiendomsbransjen. I lang tid har vi jobbet for å utvikle et konsept hvor vi gjennom utleie av leilighetene gir våre leietakere trygghet for at PiiR følges opp og videreutvikles til det beste for beboerne og nærmiljøet rundt.

Beboere på PiiR får blant annet tilgang til basseng, en flott fellesleilighet med gjesteleilighet, 2 store takterrasser og en nabostue som binder boligene, handelsarealene og naboene sammen på en ny måte. I nabostuen finner du vår nabovert som sørger for trygghet og fellesskap blant beboerne på PiiR.

Bli med oss en tur rundt i dette unike konseptet og møt vår nabovert!

Adresse

Harbitzalléen 3, 0275 Oslo

Tidspunkt

Lørdag19. september 2020

Kl 11, 12 og 13