• Foto: Ivar Kvaal, RRA

Pilestredet 77-79

Pilestredet 77-79 er utviklet for å forene nybygg med et historisk miljø på en attraktiv og innovativ måte, gjennom bevisst bruk av steds- og situasjonstilpasset arkitektur. Tomten befinner seg i et boligområde på Fagerborg omgitt av historiske bygninger fra 1800 og 1900-tallet. Boligkomplekset består at tre blokker som øker fra fire til seks etasjer. Som helhet gir prosjektet et variert tilbud med leiligheter av forskjellig størrelse og identitet som sikrer et sammensatt og mangfoldig bofelleskap og tilbyr gode bosituasjoner for ulike mennesker i ulike livssituasjoner.

Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter. Utbygger: Aspelin Ramm

Adresse

Pilestredet 77-79, 0354 Oslo

Tidspunkt

Info kommer!