Rehabilitering på Strand

Rehabilitering av villa fra 1948/49. For å tilfredsstille dagens krav til bokvaliteter samt gode energi/miljø-løsninger måtte eiendommen rehabiliteres. Boligen hadde opprinnelig liten kontakt med uterommet mot sør. Ved å etablere dører der det i dag er vinduer er huset åpnet mot det mest attraktive uterommet. Her er det etablert en utebod/pergola samt et tak over de nevnte dørene. Videre er eksisterende karnapp fornyet. Det er etablert en vinterhage på loftsetasjen i takflaten. Dette er en sekundær ute/inne- oppholdsplass. Denne er spektakulær med sin utsikt men rolig for omgivelsene da den ligger innenfor takflaten. Huset er tilleggsisolert og pusset utvendig. R21 arkitekter.

Adresse

Sarbuvollveien 47
1363 Høvik

Tidspunkt

Søndag 20. september 2020

Kl 13-16