Skoler i Oslos tette by mangler utearealer. Mellom Uranienborg kirke og Uranienborg skole er en flerbrukshall lagt under den eksisterende parken, i forbindelse med en oppgradering av hele skolen. Arealutnyttelsen kan være et forbilde for andre skoleprosjekter, for i likhet med i resten av byen er det heller ikke mellom Slottet og Briskeby arealer å ta av for å utvide skolebygninger. Futhark arkitekter.

Uranienborg skole og flerbrukshall

Adresse

Briskebyveien, 0259 Oslo

Tidspunkt

Søndag 20. september 2020

Kl 12-16