Veterinærbygningen på Ås, med sine 63 000 kvadratmeter, er det største offentlige bygget i Norge. Det ligger på Campus Ås, som tilhører Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU. Bygget kombinerer forskningsfasiliteter og undervisningsrom for veterinærmedisin og rommer Veterinærhøgskolen ved NMBU og Veterinærinstituttet. Det er det første av sitt slag – ikke bare i Norge, men i verden. Veterinærhøgskolen har omtrent  500 studenter og rundt 400 ansatte. (NMBU har ca. 6400 studenter, 1900 ansatte fordelt over 64 studieprogram. Veterinærhøgskolen utdanner veterinærer og dyrepleiere.)

Den nye Veterinærbygningen hadde sin offisielle åpning 1. september  2021. Den består av åtte sammenhengende bygg med til sammen 2400 rom. Bygningene inneholder blant annet laboratorium, dyresykehus, forskningsfasiliteter med akvarier og andre spesialarealer. Her finnes det siste innenfor veterinærmedisinsk utstyr til forskning, diagnostisering og behandling av dyr. Gode bygningstekniske løsninger og avanserte tekniske installasjoner sørger for at de høye kravene til smittevern kan følges.

Prosjektet er utviklet for Statsbygg av Multiconsult, Henning Larsen Fabel Arkitekter, Link Landskap, og Erichsen & Horgen, og er et av de største og mest komplekse byggeprosjektene som noen gang er utført i Norge.

Campus Ås har også et stort park- og landskapsområde på ca. 150 mål. Uteanlegget skal både forsterke kvalitetene i dagens park og skape en vakker og funksjonell utvidelse mot det nye campusområdet.

Overvannshåndtering står sentralt i parkprosjektet, der vann vil bli samlet i bekkeløp og i åpne løsninger.

Adresse

Elizabeth Stephansens v. 15, 1430 Ås

Åpningstid

Søndag 25. september 2022

Kl 12-15

NB!

Dyrehospitalet er stengt for omvisning.