Staselige Victoria terrasse ble tegnet av arkitekt Henrik Thrap-Meyer i 1885 og med sine tårn, kupler og spir var det et svært moderne og fornemt boligbygg for sin tid, med innlagt strøm og bad. Leilighetene på mellom 240 og 460 kvadratmeter var kjent som byen største og fineste og hadde opp til tolv rom med stukkaturer og stor takhøyde. Henrik Ibsen bodde i første etasje. Under okkupasjonen av Norge i april 1940 ble bygget overtatt av tyske politimyndigheter; Gestapo og Sicherheitsdienst og brukt som hovedkvarter for Sipo og Sicherheitsdienst (SD), med forhørsrom for fanger i Oslo. Byggets kjeller hadde celler for kortere opphold og det er kjent at det foregikk tortur.

I dag er det Statsbygg som eier og drifter bygget. Det er vedtatt at det skal selges og det pågår en aktuell debatt om videre bruk.

Adresse

Victoria Terrasse 11, 0251 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 24. september 2022