Søndag 12.00-17.00

Annas hus

Holtveien 30A
Arkitekt fra Morfeus er til stede kl. 15.00.
Sang ved Oslo Damekor kl. 16.00

Boligen ligger på Sørli og omfattes av Småhusplanen. Eiendommen, tidligere kjent som kapellanboligen til Bekkelaget kirke, var fra før bebygget med en liten enebolig (senere omgjort til tomannsbolig) og garasje, tegnet av Peter Evensen i 1926.

Oppdragsgiver delte tomannsboligen med sin bror, men ettersom begge ønsket seg større plass, har Anna bygget en egen, helt ny «kårbolig» på tomta, der den tidligere garasjen sto, mens hovedhuset er tilbakeført til enebolig. Husets plassering og møneretning sammenfaller med tidligere garasje. Det nye huset har et bratt saltak, inspirert av eksisterende bygg på tomten. Huset er samtidig underordnet «moderhuset» størrelses- og volummessig. Boligen er areal- og kostnadseffektiv, men har likevel en fleksibel planløsning med egen utleiedel som enkelt kan innlemmes i hovedarealet. Tomtas størrelse er på netto 1207 m2, hovedhuset dekker 142 m2, mens brutto grunnflate på det nye huset er 75 m2. Tomten har 24 prosent utnyttelsesgrad, inklusiv fire parkeringsplasser på terreng à 18 m2.
NB! Boligen er under fullføring.  Ikke alt er ferdig.

Arkitekt: MORFEUS AS arkitekter
Entreprenør: Oslo Byggrehab AS
Oppdragsgiver: Anna Kolberg Buverud

Foto:  Finn Ståle Feldberg

Anna´s House
The property, earlier the residence for the Chaplain of Bekkelaget Church, consisted of a small, detached house and a garage. The new owner Anna Kolberg Buverud has commissioned a separate dwelling on the site and restored the older house back to a one family dwelling. The new building is characterized by a steep gable roof, inspired by the original building. It is simultaneously subordinate to the `mother house´ with relation to size and volume.

Skroll til toppen