Søndag kl. 12.00-15.00

Arbeiderboliger på Lilleaker

Lilleakerveien 26E
Lokal guide til stede.

Øvergård og Nygård var de to siste arbeiderboligene som Mustad Fabrikker bygget. Øvergård ble ført opp mot slutten av 1880-tallet. Den hadde 10 leiligheter, hvorav halvparten besto av 2 rom og kjøkken. De øvrige fem hadde «normal» størrelse på 32 kvm med ett rom og kjøkken. I de fem store leilighetene bodde formenn og ledere, og de hadde også gjerne fri bolig. Nygård ble satt opp etter Øvergård, og besto av 14 leiligheter hvor alle var på ett rom og kjøkken. Boligene ble på folkemunne kalt «Gromheta» og «Herligheta».

Mustad Eiendom har tilbakestilt den ene leiligheten som i dag fremstår nøyaktig slik den så ut i 1890-årene. Den lille leiligheten er på 32 kvm, og her bodde det to voksne og 7-8 barn.

Foto: Mustad Eiendom

Worker´s apartment at Lilleaker
Øvergård and Nygård were the last two worker dwellings built by Mustad at Lilleaker. Øvergård was erected at the end of the 1880s and contained ten apartments, half of them consisting of two rooms and kitchen. The remaining five were of `normal´ size i.e., 32 m2 containing one room and kitchen. Foremen and supervisors lived in the larger apartments, normally rent-free. Nygård was erected after Øvergård, and contained 14 apartments, all one room and kitchen. Mustad has restored one of the apartments to an exact copy of a typical interior from the 1890s. A family of two adults and 7-8 children resided in the 32 m2 space.

Skroll til toppen