Forfatternavn:Reidun Granberg

Oslo bys kunstnerpris til OHO!

Oslo kommunes kunstnerpris til OHO! Open House Oslo tildeles Oslo kommunes kultur- og kunstnerpris for 2023, med en sum på 75 000 kroner. Juryen trekker fram innsatsen vår for å fremme gode opplevelser og interessen for arkitektur, og for å øke forståelsen for byens og stedenes historie og sammenheng.      – Dette er herlig! Inspirerende og energigivende, og en fantastisk gave til vårt 10-års jubileum, sier Open House Oslos styreleder Randi Horgen.  Oslo bys kultur- og kunstnerpriser for 2023 deles ut i Oslo Rådhus 21. mars, og går til Sølvguttene KIGO (Kultur i Gamle Oslo) Det Andre Teatret Forfatter Oliver Lovenski  Scenograf Dagny Drage Kleiva Open House Oslo Prisen til Sølvguttene lyder på 150 000 kroner, mens OHO og de andre vinnerne får 75 000 kroner hver. I begrunnelsen for prisen trekker Oslo kommune fram hvordan Open House Oslo er en forening som gir byens innbyggere mulighet til å oppleve arkitektur som ellers er stengt for allmennheten, gode besøkstall, og ikke minst festivalen som en visningsarena som ikke bare gir opplevelser, men også byr på økt forståelse for bygde omgivelser:   «Open House Oslo innstilles til Oslo bys kunstnerpris 2023 for sin fremragende innsats for å vise frem og fremme interesse for de arkitektoniske mesterverk som finnes i Oslo og omegn, og tilby en arena hvor innbyggerne kan dele arkitekturopplevelser og forstå stedenes historie og kontekst. Open House Worldwide er en internasjonal stiftelse som fremmer spørsmål om bygg og by verden rundt og har i dag nærmere 60 medlemsbyer verden over. Oslo Åpne Hus ble gjennomført for første gang i Norge av NAL (Norske arkitekters landsforbund) v/ president Gudmund Stokke i 2003, med Karin Magnussen i NAL som prosjektleder. NAL drev prosjektet alene i starten, så kom NIL (Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening) til, deretter NLA (Norske landskapsarkitekters forening). I 2006 ble OAF (Oslo Arkitektforening) med for første gang i forbindelse med OAFs 100-årsjublieum. Statsbygg var medarrangør fra 2008. Foreningen Open House Oslo ble stiftet i 2014, med medlemskap i Open House Worldwide. Initiativtaker var arkitekt og urbanist Ellen Haukås. Hun hadde studert byutvikling i London og lot seg inspirere av Open House London, grunnlagt i 2002 av journalist Victoria Thornton. Thornton var gift med en arkitekt, men opplevde miljøet og Londons bygningsarv som lukket og avstengt og mente det var behov for å ´åpne´ arkitekturen for et bredere publikum.     Det lyktes hun med. I dag trekker Open House-festivalene mange tusen besøkende hvert år. Stadig flere byer slutter seg til Open House Worldwide. Arkitekter, fagmiljø, kunstnere og kulturaktører samt bygge- og utviklerbransjen støtter opp. Hvert år under festivalhelgen i Oslo er mange hundre med som frivillige.   – Ellers i året er vi en liten gruppe med entusiaster som arbeider for å skaffe hus til den store arkitekturfestivalen i september, utvikle program og skaffe penger til drift, forteller styreleder Randi Horgen.   – Mange setter pris på Open House Oslo. At Oslo kommune ser og verdsetter det OHO gjør er spesielt verdifullt. Det løfter oss!  Foto: Sturlason/Oslo kommune Les om statuttene for Oslo kommunes kultur- og kunstnerpriser

Oslo bys kunstnerpris til OHO! Read More »

15196

Dette er det endelig antall besøkende under årets Open House Oslo, fordelt på 87 forskjellige hus eller prosjekter, og fordelt på de to dagene festivalen varte. Hele ni av disse hadde begrensning på antall besøkende, og blant disse ni var det flere publikumsfavoritter, som Voldsløkka skole, Tøyenbadet og Sjøfartsbygningen. Sammenlignet med fjoråret, da vi hadde hele 100 bygg og 18.000 besøkende, er gjennomsnittet forbløffende likt; ca 160-170 besøkende pr prosjekt. Vi har i år notert en stor interesse for den modernistiske arkitekturen, som bygg av Jan Inge Hovig, Wenche Selmer, Arne Korsmo og Sverre Fehn. Det er interesse for å komme inn i private hjem, også av nyere dato. Noen, som Villa Furulund, er blitt rene ikoner. Steder der det foregår noe særskilt trekker folk, som arkitekturkonsert i Gyldendalhuset, arrangementer for barn på Geitmyra, Linderud gård og Holocaustsenteret. Kunst i forskjellige former er en annen publikumsfavoritt. Hele 600 ville se Munchs fresker i Freiasalen, og det var godt besøk på Munchs atelier på Ekely, og på de andre kunstdestinasjonene våre. Men all time high var nok det såkalte Darth Vader-huset, Geitmyrsveien 36, med hele 1500 besøkende på to dager. For oss i Open House Oslo-teamet er det flere erfaringer å trekke ut av dette. Det er gledelig at arkitektur vekker så stor interesse! Vi vil gjerne fortsette med arkitektoniske perler. Det å vise kunst i forskjellige former er noe annet vi noterer oss. Forskjellige aktiviteter er viktige, og vi vil også gjerne kommentere aktuell debatt ved å ta med bygg som er i tiden og fremme i media. Vi takker publikum for interessen og entusiasmen! Uten alle dere hadde det ikke blitt noe Open House! Vi sees til neste år – 21. og 22. september!

15196 Read More »

Løft til barn, unge og frivillighet

Open House Oslo 2023 har fått 150 000 kroner fra DNB Sparebankstiftelsen. Støtten går til styrking av frivillig-arbeidet og økt programsatsning på barn og ungdom. – Dette er vi svært takknemlige for, sier Open House Oslos styreleder Randi Horgen. Vi har lenge ønsket et større programtilbud til vårt unge publikum og det har vi lyktes med i år. Mange av våre «åpne hus» har aktiviteter og opplevelser som fenger de yngre. Vi har også mange unge frivillige med, med sterk interesse for arkitektur, fysiske omgivelser og design. Denne gruppen ønsker vi også å følge opp og ivareta på en god måte, sier Horgen.  Pengene fra Sparebankstiftelsen inspirere imidlertid til å tenke videre og om hvordan vi i neste års program kan legge til rette for å skape gode, «rene», arkitekturopplevelser på tvers av generasjonene. Midlene kommer fra området nærmiljø og kulturav hos DNB Sparebankstiftelsen og går uavkortet til frivillighet og økt profilering av programarbeidet overfor yngre målgrupper. Under årets festival 23. og 24. september har vi en rekke bygg og aktiviteter merket med et «smileymerke» og disse egner seg ekstra godt for barnefamilier, ungdom og unge voksne. Blant annet byr studenter ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) på et eget verksted i modellbygging, Biblo Tøyen setter opp dørene for barn og unge – med familier, Linderud gård og Geitmyra gård og matkultursenter har åpne dører og familievennlige besøkstilbud. Videre kan vi nevne det flytende forskningsprosjektet Oslo Løa. Vi har også et godt samarbeid med Bymiljøetaten, som viser en rekke nye park- og aktivitetsanlegg; Skilpaddeparken på Mortensrud, basketparken på Tøyen og Sykkelparken på Manglerud.  Foto: Oslo kommune /Bymiljøetaten innfelt smileymerket for aktiviteter for barn og unge. Open House Oslo 2023 har fått 150 000 kroner fra DNB Sparebankstiftelsen. Støtten går til styrking av frivillig-arbeidet og økt programsatsning på barn og ungdom. – Dette er vi svært takknemlige for, sier Open House Oslos styreleder Randi Horgen. Vi har lenge ønsket et større programtilbud til vårt unge publikum og det har vi lyktes med i år. Mange av våre «åpne hus» har aktiviteter og opplevelser som fenger de yngre. Vi har også mange unge frivillige med, med sterk interesse for arkitektur, fysiske omgivelser og design. Denne gruppen ønsker vi også å følge opp og ivareta på en god måte, sier Horgen.  Pengene fra Sparebankstiftelsen inspirere imidlertid til å tenke videre og om hvordan vi i neste års program kan legge til rette for å skape gode, «rene», arkitekturopplevelser på tvers av generasjonene. Midlene kommer fra området nærmiljø og kulturav hos DNB Sparebankstiftelsen og går uavkortet til frivillighet og økt profilering av programarbeidet overfor yngre målgrupper. Under årets festival 23. og 24. september har vi en rekke bygg og aktiviteter merket med et «smileymerke» og disse egner seg ekstra godt for barnefamilier, ungdom og unge voksne. Blant annet byr studenter ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) på et eget verksted i modellbygging, Biblo Tøyen setter opp dørene for barn og unge – med familier, Linderud gård og Geitmyra gård og matkultursenter har åpne dører og familievennlige besøkstilbud. Videre kan vi nevne det flytende forskningsprosjektet Oslo Løa. Vi har også et godt samarbeid med Bymiljøetaten, som viser en rekke nye park- og aktivitetsanlegg; Skilpaddeparken på Mortensrud, basketparken på Tøyen og Sykkelparken på Manglerud.  Foto: Oslo kommune /Bymiljøetaten innfelt smileymerket for aktiviteter for barn og unge. Open House Oslo 2023 har fått 150 000 kroner fra DNB Sparebankstiftelsen. Støtten går til styrking av frivillig-arbeidet og økt programsatsning på barn og ungdom. – Dette er vi svært takknemlige for, sier Open House Oslos styreleder Randi Horgen. Vi har lenge ønsket et større programtilbud til vårt unge publikum og det har vi lyktes med i år. Mange av våre «åpne hus» har aktiviteter og opplevelser som fenger de yngre. Vi har også mange unge frivillige med, med sterk interesse for arkitektur, fysiske omgivelser og design. Denne gruppen ønsker vi også å følge opp og ivareta på en god måte, sier Horgen.  Pengene fra Sparebankstiftelsen inspirere imidlertid til å tenke videre og om hvordan vi i neste års program kan legge til rette for å skape gode, «rene», arkitekturopplevelser på tvers av generasjonene. Midlene kommer fra området nærmiljø og kulturav hos DNB Sparebankstiftelsen og går uavkortet til frivillighet og økt profilering av programarbeidet overfor yngre målgrupper. Under årets festival 23. og 24. september har vi en rekke bygg og aktiviteter merket med et «smileymerke» og disse egner seg ekstra godt for barnefamilier, ungdom og unge voksne. Blant annet byr studenter ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) på et eget verksted i modellbygging, Biblo Tøyen setter opp dørene for barn og unge – med familier, Linderud gård og Geitmyra gård og matkultursenter har åpne dører og familievennlige besøkstilbud. Videre kan vi nevne det flytende forskningsprosjektet Oslo Løa. Vi har også et godt samarbeid med Bymiljøetaten, som viser en rekke nye park- og aktivitetsanlegg; Skilpaddeparken på Mortensrud, basketparken på Tøyen og Sykkelparken på Manglerud.  Foto: Oslo kommune /Bymiljøetaten innfelt smileymerket for aktiviteter for barn og unge. Open House Oslo 2023 har fått 150 000 kroner fra DNB Sparebankstiftelsen. Støtten går til styrking av frivillig-arbeidet og økt programsatsning på barn og ungdom. – Dette er vi svært takknemlige for, sier Open House Oslos styreleder Randi Horgen. Vi har lenge ønsket et større programtilbud til vårt unge publikum og det har vi lyktes med i år. Mange av våre «åpne hus» har aktiviteter og opplevelser som fenger de yngre. Vi har også mange unge frivillige med, med sterk interesse for arkitektur, fysiske omgivelser og design. Denne gruppen ønsker vi også å følge opp og ivareta på en god måte, sier Horgen.  Pengene fra Sparebankstiftelsen inspirere imidlertid til å tenke videre og om hvordan vi i neste års program kan legge til rette for å skape gode, «rene», arkitekturopplevelser på tvers av generasjonene. Midlene kommer fra området nærmiljø og kulturav hos DNB Sparebankstiftelsen og går uavkortet til frivillighet og økt profilering av programarbeidet overfor yngre målgrupper. Under årets festival 23. og 24. september har vi en rekke bygg og aktiviteter merket med et «smileymerke»

Løft til barn, unge og frivillighet Read More »

Fersk avis og nye nettsider

Open House Oslo fornyer seg til festivalhelgen 23. og 24. september. Vi presenterer over 80 prosjekter, både bygninger og uteområder. Samtidig har vi oppdatert nettsidene våre. Det er vår samarbeidspartner Miksmaster Creative som har stått for begge deler. Simon har jobbet med nettsidene våre og Cecilie har designet avisen. Dette er et løft for oss som vi er svært glade for. Vi håper publikum vil synes det samme. Velkommen til Open House Oslo! Foto: OHO Open House Oslo fornyer seg til festivalhelgen 23. og 24. september. Vi presenterer over 80 prosjekter, både bygninger og uteområder. Samtidig har vi oppdatert nettsidene våre. Det er vår samarbeidspartner Miksmaster Creative som har stått for begge deler. Simon har jobbet med nettsidene våre og Cecilie har designet avisen. Dette er et løft for oss som vi er svært glade for. Vi håper publikum vil synes det samme. Velkommen til Open House Oslo! Foto: OHO Open House Oslo fornyer seg til festivalhelgen 23. og 24. september. Vi presenterer over 80 prosjekter, både bygninger og uteområder. Samtidig har vi oppdatert nettsidene våre. Det er vår samarbeidspartner Miksmaster Creative som har stått for begge deler. Simon har jobbet med nettsidene våre og Cecilie har designet avisen. Dette er et løft for oss som vi er svært glade for. Vi håper publikum vil synes det samme. Velkommen til Open House Oslo! Foto: OHO Open House Oslo fornyer seg til festivalhelgen 23. og 24. september. Vi presenterer over 80 prosjekter, både bygninger og uteområder. Samtidig har vi oppdatert nettsidene våre. Det er vår samarbeidspartner Miksmaster Creative som har stått for begge deler. Simon har jobbet med nettsidene våre og Cecilie har designet avisen. Dette er et løft for oss som vi er svært glade for. Vi håper publikum vil synes det samme. Velkommen til Open House Oslo! Foto: OHO read full article Open House Oslo fornyer seg til festivalhelgen 23. og 24. september. Vi presenterer over 80 prosjekter, både bygninger og uteområder. Samtidig har vi oppdatert nettsidene våre. Det er vår samarbeidspartner Miksmaster Creative som har stått for begge deler. Simon har jobbet med nettsidene våre og Cecilie har designet avisen. Dette er et løft for oss som vi er svært glade for. Vi håper publikum vil synes det samme. Velkommen til Open House Oslo! Foto: OHO Open House Oslo fornyer seg til festivalhelgen 23. og 24. september. Vi presenterer over 80 prosjekter, både bygninger og uteområder. Samtidig har vi oppdatert nettsidene våre. Det er vår samarbeidspartner Miksmaster Creative som har stått for begge deler. Simon har jobbet med nettsidene våre og Cecilie har designet avisen. Dette er et løft for oss som vi er svært glade for. Vi håper publikum vil synes det samme. Velkommen til Open House Oslo! Foto: OHO Open House Oslo fornyer seg til festivalhelgen 23. og 24. september. Vi presenterer over 80 prosjekter, både bygninger og uteområder. Samtidig har vi oppdatert nettsidene våre. Det er vår samarbeidspartner Miksmaster Creative som har stått for begge deler. Simon har jobbet med nettsidene våre og Cecilie har designet avisen. Dette er et løft for oss som vi er svært glade for. Vi håper publikum vil synes det samme. Velkommen til Open House Oslo! Foto: OHO Open House Oslo fornyer seg til festivalhelgen 23. og 24. september. Open House Oslo fornyer seg til festivalhelgen 23. og 24. september. Vi presenterer over 80 prosjekter, både bygninger og uteområder. Samtidig har vi oppdatert nettsidene våre. Det er vår samarbeidspartner Miksmaster Creative som har stått for begge deler. Simon har jobbet med nettsidene våre og Cecilie har designet avisen. Dette er et løft for oss som vi er svært glade for. Vi håper publikum vil synes det samme. Velkommen til Open House Oslo! Foto: OHO Foto: OHO

Fersk avis og nye nettsider Read More »

Vi tjuvstarter Open House Oslo

For første gang inviterer vi på en virtuell omvisning. Velkommen innenfor i den britiske ambassadørboligen i Drammensveien 79, også kalt Villa Frognæs. Takk til Den Britiske ambassaden som har gitt oss mulighet til å dele videoen! Villaen har gjennom årene hatt flere forskjellige eiere. Thomas Heftye kjøpte eiendommen i 1852 og fikk bygget det herskapelige huset vi i dag kjenner. Ombygging og utvidelse ved arkitekt Christian H. Grosch og Heinrich E. Schirmer. Fasadene er i pusset tegl med nygotiske detaljer. Eiendommen er markert med et av Oslo Bys Vel blå skilt. visit homepage For første gang inviterer vi på en virtuell omvisning. Velkommen innenfor i den britiske ambassadørboligen i Drammensveien 79, også kalt Villa Frognæs. Takk til Den Britiske ambassaden som har gitt oss mulighet til å dele videoen! For første gang inviterer vi på en virtuell omvisning. Velkommen innenfor i den britiske ambassadørboligen i Drammensveien 79, også kalt Villa Frognæs. Takk til Den Britiske ambassaden som har gitt oss mulighet til å dele videoen! For første gang inviterer vi på en virtuell omvisning. Velkommen innenfor i den britiske ambassadørboligen i Drammensveien 79, også kalt Villa Frognæs. Takk til Den Britiske ambassaden som har gitt oss mulighet til å dele videoen! For første gang inviterer vi på en virtuell omvisning. Velkommen innenfor i den britiske ambassadørboligen i Drammensveien 79, også kalt Villa Frognæs. Takk til Den Britiske ambassaden som har gitt oss mulighet til å dele videoen! For første gang inviterer vi på en virtuell omvisning. Velkommen innenfor i den britiske ambassadørboligen i Drammensveien 79, også kalt Villa Frognæs. Takk til Den Britiske ambassaden som har gitt oss mulighet til å dele videoen! For første gang inviterer vi på en virtuell omvisning. Velkommen innenfor i den britiske ambassadørboligen i Drammensveien 79, også kalt Villa Frognæs. Takk til Den Britiske ambassaden som har gitt oss mulighet til å dele videoen! For første gang inviterer vi på en virtuell omvisning. Velkommen innenfor i den britiske ambassadørboligen i Drammensveien 79, også kalt Villa Frognæs. Takk til Den Britiske ambassaden som har gitt oss mulighet til å dele videoen! For første gang inviterer vi på en virtuell omvisning. Velkommen innenfor i den britiske ambassadørboligen i Drammensveien 79, også kalt Villa Frognæs. Takk til Den Britiske ambassaden som har gitt oss mulighet til å dele videoen! Villaen har gjennom årene hatt flere forskjellige eiere. Thomas Heftye kjøpte eiendommen i 1852 og fikk bygget det herskapelige huset vi i dag kjenner. Ombygging og utvidelse ved arkitekt Christian H. Grosch og Heinrich E. Schirmer. Fasadene er i pusset tegl med nygotiske detaljer. Eiendommen er markert med et av Oslo Bys Vel blå skilt. Villaen har gjennom årene hatt flere forskjellige eiere. Thomas Heftye kjøpte eiendommen i 1852 og fikk bygget det herskapelige huset vi i dag kjenner. Ombygging og utvidelse ved arkitekt Christian H. Grosch og Heinrich E. Schirmer. Fasadene er i pusset tegl med nygotiske detaljer. Eiendommen er markert med et av Oslo Bys Vel blå skilt. Villaen har gjennom årene hatt flere forskjellige eiere. Thomas Heftye kjøpte eiendommen i 1852 og fikk bygget det herskapelige huset vi i dag kjenner. Ombygging og utvidelse ved arkitekt Christian H. Grosch og Heinrich E. Schirmer. Fasadene er i pusset tegl med nygotiske detaljer. Eiendommen er markert med et av Oslo Bys Vel blå skilt. Villaen har gjennom årene hatt flere forskjellige eiere. Thomas Heftye kjøpte eiendommen i 1852 og fikk bygget det herskapelige huset vi i dag kjenner. Ombygging og utvidelse ved arkitekt Christian H. Grosch og Heinrich E. Schirmer. Fasadene er i pusset tegl med nygotiske detaljer. Eiendommen er markert med et av Oslo Bys Vel blå skilt. Villaen har gjennom årene hatt flere forskjellige eiere. Thomas Heftye kjøpte eiendommen i 1852 og fikk bygget det herskapelige huset vi i dag kjenner. Ombygging og utvidelse ved arkitekt Christian H. Grosch og Heinrich E. Schirmer. Fasadene er i pusset tegl med nygotiske detaljer. Eiendommen er markert med et av Oslo Bys Vel blå skilt. Villaen har gjennom årene hatt flere forskjellige eiere. Thomas Heftye kjøpte eiendommen i 1852 og fikk bygget det herskapelige huset vi i dag kjenner. Ombygging og utvidelse ved arkitekt Christian H. Grosch og Heinrich E. Schirmer. Fasadene er i pusset tegl med nygotiske detaljer. Eiendommen er markert med et av Oslo Bys Vel blå skilt. Villaen har gjennom årene hatt flere forskjellige eiere. Thomas Heftye kjøpte eiendommen i 1852 og fikk bygget det herskapelige huset vi i dag kjenner. Ombygging og utvidelse ved arkitekt Christian H. Grosch og Heinrich E. Schirmer. Fasadene er i pusset tegl med nygotiske detaljer. Eiendommen er markert med et av Oslo Bys Vel blå skilt.

Vi tjuvstarter Open House Oslo Read More »

Skroll til toppen