Bærum har et variert landskap som spenner fra by til strand, fjord, skog og lavtliggende fjell – som kan både nytes og benyttes. Fornebu, Sandvika og Bekkestua er i sterk utvikling og skal være attraktive steder både for næringer og boliger.

Bærum har et mangfoldig næringsliv som ikke bare leverer lokalt, men også regionalt, nasjonalt og internasjonalt.  Kommunen byr på et allsidig idretts- og aktivitetstilbud, og har et mangfoldig og levende kulturliv. 

Vi er stolte av at flere av landets hjørnesteinsbedrifter har valgt å legge sine hovedkontorer hit. Bærum kommune huser rundt 70 000 arbeidsplasser og har stor aktivitet innenfor tjenesteytende næring, samtidig som vi har jordbruksområder og gårdsdrift med lange tradisjoner. Dette mangfoldet hegner vi om.

DugnadsBærum er et begrep for at innbyggerne bryr seg om sine nærmiljøer. Engasjement, deltakelse og identitetsfølelse er ofte knyttet tett sammen. Vi ønsker fortsatt mange engasjerte innbyggere innenfor de ulike deler av samfunnslivet.

Som kommune leverer vi gode tjenester til våre innbyggere – ikke minst innen skole og omsorg og vi vektlegger evnen til å tenke nytt i et stadig skiftende samfunn. Ved å la innovasjon og nytenking gro og blomstre, evner vi å møte morgendagens utfordringer på en offensiv måte.

Det skal være godt å vokse opp, leve, arbeide og bli senior i Bærum.

Arrangørpartner:

Sponsorer