Lørdag 12 - 16

Bøler samfunnshus og bibliotek

Bølerlia 3C

Under Open House Oslo kan du besøke Bøler bibliotek og den ene halvdelen av Bøler samfunnshus, som brukes til ungdomsklubb og åpen barnehage i dag.  

Bøler samfunnshus og bibliotek

Bøler samfunnshus og bibliotek er tegnet av Sverre Fehn og sto ferdig i 1972. Bygget har sammen med Bøler bibliotek og Bøler Bad, viktige sosiale funksjoner i sentrum av Bøler. Anlegget med samfunnshus, bad og bibliotek og kulturplass ble finansiert i sin tid av borettslag og organisasjoner på Bøler, sammen med Oslo kommune. Bøler Bad var opprinnelig inkludert i oppdraget til Fehn, men ble til slutt realisert av arkitektene Endresen og Grevskott Larsen i 1982. Badet ligger på samme sted og med omtrent samme dimensjoner som det badet som inngikk i Fehns plangrep, og dermed er hans hovedidé om tre bygninger som henvender seg mot en felles plass intakt. Byggene er plassert i forhold til hverandre, med tanke på å sammen danne et torg. Her henvender alle inngangene seg inn mot dette torget, som Fehn kalte Kulturplassen.

Samfunnshuset

Byggets ytre fasade ut mot gaten, skulle gjenspeile det livet som fant sted inne i bygget, og bygget skulle fremstå som en lanterne. For å unngå innsyn inne i bygget ble fasaden utført i et gjennomskinnelig materiale, slik at man kun skulle se aktivitet inne, uten at det gikk på bekostning av privatlivet inne i bygget. Dette gjennomskinnelige materialet, kunststoffet dekaphan som veggen besto av, var nytt på 70 tallet og som skulle vise seg å være meget brannfarlig og ble derfor erstattet med tegl og vanlig glass.

Hele bygget var designet med tanke på at det skulle være fleksibelt og føles som en «stue». Bygget skulle fungere som en helhet eller deles opp i mindre enheter. Annen etasje er en mesanin, som også kan deles inn i flere enheter/kontorer, og samtidig åpnes opp mot det store rommet i første etasje. I stedet for trapper er det ramper i bygget, som Fehn mente skapte flyt gjennom bygget og rommene oppleves som de glir over i hverandre, samtidig som det gir en bedre tilgjengelighet.

Konstruksjonsmessig er samfunnshuset bygget opp av bærende betongsøyler med 8 konstruksjonsenheter av 9*9 meter og taket er av betongkassettkonstuksjon. Materialene er betong, treverk og glass, samt teglflis

Bygget er i dag svært ombygget, slik at den tidligere tanken om fleksibilitet er litt borte i dag. Det er tilført elementer, rom er oppdelt og finerplater og andre overflater har blitt malt i senere tid. Bygget er nå delt i to, hvor den ene delen leies ut til en privat barnehage. Det har blitt gjort bygningsmessige grep som utvendig rømningstrapp og ventilasjon for å kunne huse den nye funksjonen. Barnehagen har også fått en del av kulturplassen til eget uteoppholdsareal. Den andre delen er drevet av bydelen, med fritidsklubb og åpen barnehage.

Biblioteket

Biblioteket er tenkt og designet som et stort åpent areal, kun med en våtromskjerne i midten.

Biblioteket er halve størrelsen av samfunnshuset, har samme konstruksjonsprinsipp og har en åpen romløsning lignende samfunnshuset.

Det er kun et stort kvadratisk rom, med alle fire ytterveggene av betong. I øvre del av fasaden er det glass for lysinnslipp uten direkte sollys. Nedre del er tett. Her får man fullt fokus på bøkene og skjermer seg fra omverden, men med godt dagslys. Man unngår direkte sollys pga store betongkonstruksjoner på vest og sørsiden som skjermer mot sollys

Her er originale bokhyller i samme høyde som de lukkede betongveggene og møbler fra Alvor Alto tilsvarende de som var brukt når det var nytt.

Foto: Alexander Weiseth Gran

Skroll til toppen