Boliger

Av de offentlige, private, store og små hus og bygninger Oslo Åpne Hus åpner opp for deg, er det kanskje særlig de private boligene som tilbyr noe du ikke har sett før og som kan åpne opp for ideer for egen bolig. Du finner eneboliger, flermannsboliger eller større bolighus med gode fellesarealer.

Oslo Åpne Hus vektlegger de innovative løsningene med spennende planløsninger, ny materialbruk, store generøse rom, men også de små, rimelige og komprimerte boligene.

To tips kunne være:

  1. Den elegante eneboligen i Risbekkveien 4, tegnet av den kjente arkitekten Geir Grung fra 1963 og som nå er forbilledlig rehabilitert av ark. Anne Margrethe Petersen.
  2. Atelierleiligheten i Pilestredet 53A med et stort, høyt rom. I en trang by trenger man høye rom! Leiligheten er tegnet om av de nåværende beboerne, design- og arkitektparet som kaller seg Mor&Mar.