Lørdag og søndag 12.00–15.00

Bylivsgata Grønland

Lørdag: Møt Oda Eline Stræte Bodsberg fra Bykuben og Ingvild Kaurstad Mørk fra Bymiljøetaten,
som forteller om prosjektet. 
Søndag: Møt Farouk Joubi fra Bykuben og Ingvild Kaurstad Mørk fra
Bymiljøetaten.

I fjor sommer åpnet bylivsgata Grønland som del av program for Bilfritt Byliv. Bylivgatene i Oslo er midlertidige gateomgjøringer som tester ut hvordan kritisk infrastruktur kan sikres, samtidig som det blir mindre trafikk og mer plass til natur og byliv. Bar asfalt, parkeringsplasser og vei måtte vike for bedre forhold for gående og syklende, uteservering, utvidede områder for salg og butikker, mer gangareal, nye trær og beplantning som urter, stauder og engmatter med markblomster, i tillegg til dekorelementer som stokker og steiner. Prøveprosjektet var så vellykket at det ble besluttet å videreføre det i år også, med varighet til oktober 2024.

Mer info her: https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/bylivsgata-gronland-2022/

Landskapsarkitektur og utførende: SLA, Fragment og Sweco
Oppdragsgiver: Bymiljøetaten, Oslo kommune

Foto: Jankhur, Bykuben

Street Life Street Grønland
Last summer the street life street near Grønland Market was opened as part of the City Life without Cars program. The Street Life Streets in Oslo are temporary street transformations designed for testing how to secure critical infrastructure and the experience of less traffic. Bare asphalt, parking and traffic lanes have been replaced with better conditions for pedestrians and cycling, outdoor cafes, street furniture and greenery such as herbs and wildflowers. The project was developed with input from local enthusiasts and is consistently evaluated. All materials will be used in other parts of the neighborhood when the project is
concluded, although the test project was so successful that the project is extended to October 2024.

Skroll til toppen