Lørdag og søndag 12.00–15.00

Bylivsgata Nedre Grünerløkka

Lørdag:   Møt Farouk Joubi fra Bykuben og Brumilda Miftari fra Bymiljøetaten, som forteller om prosjektet. 
Søndag:  Møt Oda Eline Stræte Bodsberg fra Bykuben og Brumilda Miftari fra Bymiljøetaten.

I sommer åpnet en ny bylivsgate på strekningen over Ankerbrua og Søndre gate – mellom Hausmannsgate og Thorvald Meyersgate. Bylivgatene i Oslo er midlertidige gateomgjøringer som tester ut hvordan kritisk infrastruktur som fremkommelighet for nødetater, varelevering og tilgang til eiendom kan sikres, samtidig som det blir mindre trafikk og mer plass til natur og byliv.  Det er bygget et stort amfi i tre ned mot Akerselva, og deler av kjørefeltene i veien har fått møbler og store, grønne bed. Langs Ankerbrua kan man vandre over skogbunn og mellom spiselige planter. Prosjektet er utviklet med medvirkning fra lokale krefter, og evalueres fortløpende med tellinger og målinger av trafikk og opphold. Alle materialene skal gjenbrukes andre steder i bydelen når prosjektet rigges ned om et år, i oktober 2024.  Mer info her: https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/bylivsgata-nedre-grunerlokka/#gref

Landskapsarkitekt: A-LAB
Oppdragsgiver: Bymiljøetaten, Oslo kommune 

Illustrasjon: A-lab

Street Life Street Nedre Grünerløkka
The Street Life Streets in Oslo are temporary street transformations designed for testing how to secure critical infrastructure and experience less traffic. A large amphitheater is built by the Aker River and parts of traffic lanes have been replaced with street furniture and greenery. A woodsy path lined with edible plants wanders under the Anker Bridge. The project was developed with input from local enthusiasts and is consistently evaluated. All materials will be used in other parts of the neighborhood when the project is concluded.

Skroll til toppen