Villa Dammans Hage

Villa Damman ble tegnet av Arne Korsmo og Sverre Aasland og sto ferdig i 1932. Villaen og hagen regnes som et av de norske hovedverkene innen funksjonalismen. Uteområdene ble planlagt som et helhetlig anlegg, der gjerder, pergola, garasje og hus …

Bogstad Gård

Herskapelig våningshus i én etasje av laftet tømmer og utmurt bindingsverk oppført 1761 for byggherre Morten Leuch d.y. og tilføyelser for Peder Anker i 1780. Inngangsparti tilføyet i 1914 av arkitekt Arnstein Arneberg. Romantisk parkanlegg i engelsk stil ca. 1785. …

Bogstad Gård

Herskapelig våningshus i én etasje av laftet tømmer og utmurt bindingsverk oppført 1761 for byggherre Morten Leuch d.y. og tilføyelser for Peder Anker i 1780. Inngangsparti tilføyet i 1914 av arkitekt Arnstein Arneberg. Romantisk parkanlegg i engelsk stil ca. 1785. …

OVERSIKTSKART2016TESTING