Lørdag 12-14

Den gamle Veterinærhøgskolen

General Birchs gate 3

Midt på Adamstuen ligger en liten by i Oslo. Den gamle Veterinærhøgskolen har flere ikoniske og tidstypiske bygg som utgjør en viktig del av Oslos kulturarv. Bredo Greve er arkitekten bak de eldste byggene. Hovedbygningen som kan besøkes under Open House Oslo stod ferdig i 1935. Bygget er fredet, men nylig renovert og universelt utformet.

Veterinærhøgskolen ble utvidet med flere bygninger og de røde teglsteinbyggene med flate tak fra 60-tallet er tegnet av Anmarkrud, Ramm og Østgård. Bygg 22, designet av ØKAV Arkitekter i 1995, er det nyeste tilskuddet til Veterinærhøgskolen og skal huse Voksenopplæringen fra høsten.

De neste årene skal Oslo kommune ved Oslobygg KF og Linstow utvikle Den gamle Veterinærhøgskolen til å bli et livlig og inkluderende område med aktiviteter for alle innbyggerne i Oslo.

Foto: Tove Lauluten / Oslobygg KF

Skroll til toppen