Søndag kl. 12-16

Ekely, Edvard Munchs atelier

Jarlsborgveien 14

I 1916 kjøpte kunstneren Edvard Munch (f. 1863) eiendommen Ekely på Skøyen i utkanten av Oslo. Stedet ble malerens faste bosted fram til han døde der i 1944.

Den 45 mål store tomten, hadde tidligere huset et gartneri. Eiendommen besto av et hovedhus i sveitserstil oppført i 1897, drivhus, en omfangsrik frukthage, en drengestue med stall, samt ulike driftsbygninger. I tillegg fikk Munch bygget flere enkle trebygninger med tilhørende frilufts atelierer i tre, omtalt som søndre og nordre atelier.

Han oppførte han et vinteratelier, tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg, i 1920. Ti år senere ble atelieret omarbeidet og utvidet av samtidens store arkitekt Henrik Bull. Bygget stod ferdig i 1929, en markant murbygning fra overgangen mellom nyklassisismen og funksjonalismen. Atelierbygningen er det eneste som i dag står igjen på Ekely.

Etter Edvard Munchs død 23. januar 1944 viste testamentet fra 1940 at hele hans kunstneriske produksjon skulle tilfalle Oslo kommune. Eiendommen Ekely ble solgt til Oslo kommune i 1946. Atelieret og atelierhagen er fredet etter Kulturminnelovens §15

Bygningen har vært eid og forvaltet av Stiftelsen Edvard Munchs Atelier (SEMA) siden 1990.

Foto: Fin Serck-Hanssen

Ekely – Edvard Munch´s Studio
Edvard Munch (1863-1944) purchased Ekely, consisting of 45 acres, in 1916, and it became his permanent home.
Several buildings were erected on the site, amongst them a winter studio designed by Arnstein Arneberg in 1920. This was re-designed and expanded in 1930 by the architect Henrik Bull, appearing today as a brick building at the transition between Neoclassicism and Functionalism. The winter studio is the last remaining building from Munch´s time, and it as well as the garden are protected property and are managed by the Edvard Munch Studio Trust.

Skroll til toppen